Referendum lokalne w sprawie odwołania Andrzeja Nowaka Wójta Gminy Żelazków przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 12 lutego 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Żelazków Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja Nowaka Wójta Gminy Żelazków przed upływem kadencji? 4 191 2 515
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Żelazków Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja Nowaka Wójta Gminy Żelazków przed upływem kadencji? 7 455 1 714 1 713 22,98% 1 675 97,78% 1 593 95,10%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół w Żelazkowie, Żelazków 108, 62-817 Żelazków Powszechny Tak Tak 1 237 244 244 19,73% 235 96,31% 224 95,32%
2 Zespół Szkół w Russowie, Russów 6, 62-817 Żelazków Powszechny Tak Nie 1 128 141 140 12,41% 139 99,29% 131 94,24%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie, Kokanin 67, 62-817 Żelazków Powszechny Nie Nie 1 026 322 322 31,38% 319 99,07% 307 96,24%
4 Szkoła Podstawowa w Biernatkach, Biernatki 18, 62-817 Żelazków Powszechny Nie Nie 483 207 207 42,86% 206 99,52% 197 95,63%
5 Szkoła Podstawowa w Goliszewie, Goliszew 17, 62-817 Żelazków Powszechny Nie Nie 1 020 120 120 11,76% 118 98,33% 107 90,68%
6 Sala OSP Pólko, Pólko 71, 62-817 Żelazków Powszechny Nie Nie 1 074 119 119 11,08% 119 100,00% 116 97,48%
7 Szkoła Podstawowa w Skarszewie, Skarszew 50, 62-817 Żelazków Powszechny Nie Nie 976 210 210 21,52% 196 93,33% 182 92,86%
8 Zespół Szkół w Dębem, Dębe 34A, 62-817 Żelazków Powszechny Nie Nie 511 351 351 68,69% 343 97,72% 329 95,92%
Podsumowanie 7 455 1 714 1 713 22,98% 1 675 97,78% 1 593 95,10%