Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 26-02-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Kaźmierczak Robert 38 wyższe Jarocin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT KAŹMIERCZAK ZIEMIA JAROCIŃSKA 6711 47.62% Nie
2 Martuzalski Stanisław Franciszek 54 średnie Jarocin, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA FRANCISZKA MARTUZALSKIEGO 7381 52.38% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 26-02-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkół, ul. Szkolna 16, Cielcza, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1798 738738 41,05%
727 98,51%
2Szkoła Podstawowa, ul. Jarocińska 32, Golina, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 2351 751751 31,94%
749 99,73%
3Publiczne Przedszkole, ul. Dworcowa 10c, Mieszków, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2157 720720 33,38%
715 99,31%
4Szkoła Podstawowa, Prusy 52, 63-230 Witaszyce Powszechny Nie Nie 1090 382382 35,05%
372 97,38%
5Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Główna 36, Siedlemin, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1141 491491 43,03%
490 99,80%
6Zespół Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 41, Wilkowyja, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2058 894894 43,44%
886 99,11%
7Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1a, 63-230 Witaszyce Powszechny Nie Nie 1678 634634 37,78%
625 98,58%
8Gimnazjum, ul. Szkolna 1a, 63-230 Witaszyce Powszechny Tak Nie 1805 619619 34,29%
609 98,38%
9Zespół Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 41, Wilkowyja, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 845 302302 35,74%
296 98,01%
10Ratusz, ul. Rynek, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1985 760760 38,29%
751 98,82%
11Zespół Szkół Nr 5, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 2423 10711071 44,20%
1055 98,51%
12Zespół Szkół Nr 5, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2256 10011001 44,37%
991 99,00%
13Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Generała Józefa Hallera 8a, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1569 593593 37,79%
588 99,16%
14Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1565 611611 39,04%
605 99,02%
15Zespół Szkół Nr 3, ul. Wrocławska 168, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 2177 846846 38,86%
840 99,29%
16Centrum Socjalne, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 1873 798798 42,61%
780 97,74%
17Gimnazjum Nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 25, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1420 560560 39,44%
552 98,57%
18Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2185 826826 37,80%
808 97,82%
19Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2a, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1996 879879 44,04%
858 97,61%
20Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2076 795795 38,29%
780 98,11%
21Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Szpital Nie Nie 33 1515 45,45%
15 100,00%
Ogółem 36481 14286 14286 39,16%
14092 98,64%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 12-02-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Kaźmierczak Robert 38 wyższe Jarocin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT KAŹMIERCZAK ZIEMIA JAROCIŃSKA 4525 35.93% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kostka Mikołaj 30 wyższe Jarocin, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA KOSTKI 3550 28.19% Nie
3 Martuzalski Stanisław Franciszek 54 średnie Jarocin, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA FRANCISZKA MARTUZALSKIEGO 4520 35.89% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 12-02-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Zespół Szkół, ul. Szkolna 16, Cielcza, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1798 630630 35,04%
621 98,57%
2Szkoła Podstawowa, ul. Jarocińska 32, Golina, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 2348 670670 28,53%
666 99,40%
3Publiczne Przedszkole, ul. Dworcowa 10c, Mieszków, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2158 605605 28,04%
601 99,34%
4Szkoła Podstawowa, Prusy 52, 63-230 Witaszyce Powszechny Nie Nie 1085 332332 30,60%
323 97,29%
5Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Główna 36, Siedlemin, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1142 405405 35,46%
400 98,77%
6Zespół Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 41, Wilkowyja, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2058 736735 35,71%
724 98,50%
7Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1a, 63-230 Witaszyce Powszechny Nie Nie 1678 573573 34,15%
565 98,60%
8Gimnazjum, ul. Szkolna 1a, 63-230 Witaszyce Powszechny Tak Nie 1809 557557 30,79%
543 97,49%
9Zespół Szkół, ul. Powstańców Wielkopolskich 41, Wilkowyja, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 845 270270 31,95%
269 99,63%
10Ratusz, ul. Rynek, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1975 686686 34,73%
675 98,40%
11Zespół Szkół Nr 5, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 2422 927927 38,27%
922 99,46%
12Zespół Szkół Nr 5, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2257 910910 40,32%
902 99,12%
13Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Generała Józefa Hallera 8a, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1568 539539 34,38%
528 97,96%
14Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1570 589589 37,52%
585 99,32%
15Zespół Szkół Nr 3, ul. Wrocławska 168, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 2174 801800 36,80%
794 99,25%
16Centrum Socjalne, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin Powszechny Tak Nie 1872 703703 37,55%
696 99,00%
17Gimnazjum Nr 1, ul. Tadeusza Kościuszki 25, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1425 512512 35,93%
506 98,83%
18Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2184 776776 35,53%
766 98,71%
19Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2a, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 1996 789789 39,53%
781 98,99%
20Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 63-200 Jarocin Powszechny Nie Nie 2070 734733 35,41%
726 99,05%
21Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Szpital Nie Nie 27 22 7,41%
2 100,00%
Ogółem 36461 12746 12743 34,95%
12595 98,84%