Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Tarłów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 12 lutego 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Tarłów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Leszka Jana WALCZYKA Wójta Gminy Tarłów przed upływem kadencji? 3 105 1 863
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Tarłów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Leszka Jana WALCZYKA Wójta Gminy Tarłów przed upływem kadencji? 4 664 691 690 14,79% 676 97,97% 648 95,86%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul. Rynek 42, 27-515 Tarłów Powszechny Nie Nie 1 287 133 132 10,26% 127 96,21% 122 96,06%
2 Szkoła Podstawowa, Czekarzewice Drugie 125, 27-515 Tarłów Powszechny Nie Nie 637 93 93 14,60% 92 98,92% 89 96,74%
3 Szkoła Podstawowa, Ciszyca Górna 53, 27-515 Tarłów Powszechny Nie Nie 843 94 94 11,15% 91 96,81% 86 94,51%
4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Sulejów 69, 27-515 Tarłów Powszechny Tak Nie 217 6 6 2,76% 5 83,33% 5 100,00%
5 Szkoła Podstawowa, Julianów 62, 27-515 Tarłów Powszechny Tak Tak 966 271 271 28,05% 267 98,52% 257 96,25%
6 Szkoła Podstawowa, Brzozowa 23, 27-515 Tarłów Powszechny Nie Nie 714 94 94 13,17% 94 100,00% 89 94,68%
Podsumowanie 4 664 691 690 14,79% 676 97,97% 648 95,86%