Okręg wyborczy nr 5
Granice: Barszczewo, Ciwoniuki, Gorbacze, Julianka, Juszkowy Gród, Kalitnik, Kowalowy Gród, Kuchmy - Kuce, Kuchmy - Pietruki, Kuryły, Lewsze, Nowe Kuchmy, Odnoga - Kuźmy, Planty, Sacharki, Stare Kuchmy
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Filia Ośrodka Zdrowia, Juszkowy Gród 20, 16-050 Michałowo PowszechnyNieNie 391 158
40,41%158157 99,37%
Podsumowanie391158
40,41%15815799,37%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LEPSZE JUTRO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gryc Leszek 49 Michałowo 39
24.84% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HALINY ŁAWRESZUK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ławreszuk Halina 66 118
75.16% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej