Referendum lokalne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Wójta Gminy Szastarka, zarządzone na dzień 22 stycznia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Szastarka Czy Pani/Pan jest za odwołaniem Tomasza Mularczyka – wójta gminy Szastarka przed upływem kadencji? 2 665 1 599
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Szastarka Czy Pani/Pan jest za odwołaniem Tomasza Mularczyka – wójta gminy Szastarka przed upływem kadencji? 4 921 693 692 14,06% 673 97,25% 642 95,39%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół, Szastarka 104, 23-225 Szastarka Powszechny Tak Nie 756 31 31 4,10% 31 100,00% 29 93,55%
2 Zespół Szkół, Blinów Drugi 111, 23-225 Szastarka Powszechny Nie Nie 1 202 23 23 1,91% 20 86,96% 17 85,00%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Polichna Druga 26, 23-225 Szastarka Powszechny Tak Nie 1 301 149 148 11,38% 147 99,32% 140 95,24%
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Majdan-Obleszcze 109, 23-225 Szastarka Powszechny Nie Nie 874 361 361 41,30% 349 96,68% 339 97,13%
5 Gminne Centrum Kultury, Polichna Czwarta 1, 23-225 Szastarka Powszechny Nie Nie 788 129 129 16,37% 126 97,67% 117 92,86%
Podsumowanie 4 921 693 692 14,06% 673 97,25% 642 95,39%