Okręg wyborczy nr 13
Granice: sołectwo: Marczów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Świetlica wiejska, Marczów, 59-610 Wleń PowszechnyNieNie 295 110
37,29%110106 96,36%
Podsumowanie295110
37,29%11010696,36%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Z MARCZOWA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Martyniuk Katarzyna Barbara 34 Marczów 38
35.85% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Markowski Łukasz 28 Wleń 68
64.15% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej