Okręg wyborczy nr 1
Granice: Miasto Mikstat Sołectwo Mikstat Pustkowie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum Publiczne, ul. Grabowska 13, 63-510 Mikstat PowszechnyNieNie 1758 163
9,27%163143 87,73%
Podsumowanie1758163
9,27%16314387,73%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY - Unieważniona po wydruku kart
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nędzyńska Irena (Skreślony po wydruku kart) 58 Mikstat 0
0.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKSTAT XXI WIEKU - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pawlak Piotr Józef 58 Mikstat 68
47.55% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY MIKSTAT - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kędzia Renata 51 Mikstat-Pustkowie 75
52.45% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej