Okręg wyborczy nr 1
Granice: Złotowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marynarki Wojennej 1B, 82-220 Stare Pole PowszechnyTakNie 215 96
44,65%9696 100,00%
Podsumowanie21596
44,65%9696100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA MIESZKAŃCÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czubiński Marek 41 Złotowo 52
54.17% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WINIARSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Winiarski Krzysztof Jan 38 Złotowo 44
45.83% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej