Okręg wyborczy nr 4
Granice: Podolszyn Nowy, Falenty Duże, Falenty Nowe, Laszczki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa w Ładach, ul. Długa 49, Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn PowszechnyNieNie 979 319
32,58%319317 99,37%
Podsumowanie979319
32,58%31931799,37%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Koper Ireneusz 47 Falenty Nowe 145
45.74% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "INICJATYWA OBYWATELSKA GMINA RASZYN" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gotowicz Karina Zofia 20 Falenty Duże 37
11.67% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRAWORZĄDNOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Molak Zdzisław Stanisław 49 Podolszyn Nowy 135
42.59% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 8
Granice: Raszyn II
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Gimnazjum Nr 1w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn PowszechnyTakNie 1053 295
28,02%295291 98,64%
7 Szkoła Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2, 05-090 Raszyn PowszechnyNieNie 1452 355
24,45%355347 97,75%
Podsumowanie2505650
25,95%65063898,15%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majcherowicz Tomasz Marek 53 Raszyn 49
7.68% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "INICJATYWA OBYWATELSKA GMINA RASZYN" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wiśniewski Jacek Grzegorz 48 Raszyn 93
14.58% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRAWORZĄDNOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Makarska Maria Izabela 63 Raszyn 269
42.16% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TOMASZA SZWEDA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szwed Tomasz 49 Raszyn 141
22.10% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SĘKLERA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sękler Grzegorz 40 Raszyn 86
13.48% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej