Okręg wyborczy nr 3
Granice: Klikawa, Jaroszyn
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa sala Nr 2, ul. Ogrodowa 18, Góra Puławska, 24-100 Puławy PowszechnyNieNie 780 233
29,87%233233 100,00%
Podsumowanie780233
29,87%233233100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI JAROSZYN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nowicka Beata 42 Jaroszyn 108
46.35% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI KLIKAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Molenda Renata Aldona 44 Klikawa 125
53.65% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej