Okręg wyborczy nr 1
Granice: Niedrzwica Duża, Tomaszówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Lubelska 21a, 24-220 Niedrzwica Duża PowszechnyNieNie 1507 425
28,20%425423 99,53%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Lubelska 21a, 24-220 Niedrzwica Duża PowszechnyNieNie 1750 231
13,20%231229 99,13%
Podsumowanie3257656
20,14%65665299,39%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY OLESZEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Oleszek Barbara 56 Niedrzwica Duża 246
37.73% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Śpiewak Zygmunt 51 Niedrzwica Duża 406
62.27% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej