Okręg wyborczy nr 3
Granice: Kocina
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa Krzczonów, Krzczonów 41, 28-520 Opatowiec PowszechnyNieNie 359 177
49,30%177177 100,00%
Podsumowanie359177
49,30%177177100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA KOCINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cabaj Janusz Antoni 55 Kocina 81
45.76% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bątkowski Rafał Stanisław 34 Kocina 38
21.47% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA PIOTROWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piotrowski Andrzej 28 Kocina 58
32.77% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej