Okręg wyborczy nr 13
Granice: sołectwa: Malinowo Nowe, Malinowo Stare
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Szkoła Podstawowa, Malinowo Nowe 12, 07-407 Czerwin PowszechnyNieNie 248 104
41,94%104103 99,04%
Podsumowanie248104
41,94%10410399,04%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI MALINOWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chojnicka Ewa 25 Malinowo Nowe 41
39.81% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA MALINOWO NOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zbiejczyk Przemysław Sebastian 21 Malinowo Nowe 23
22.33% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA PĘKSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pęksa Marcin 30 Malinowo Stare 39
37.86% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej