Okręg wyborczy nr 8
Granice: Sołectwa: Górkło, Grabówka, Olszewo.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Olszewo 20, 11-730 Mikołajki PowszechnyNieNie 629 137
21,78%137135 98,54%
Podsumowanie629137
21,78%13713598,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA DOMAGALSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Domagalski Stanisław 33 Grabówka 40
29.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI OLSZEWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olszewska Agnieszka Sylwia 28 Olszewo 95
70.37% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej