Okręg wyborczy nr 1
Granice: BOBROWICE, MŁYNIEC
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Bobrowice 36, 66-627 Bobrowice PowszechnyNieNie 736 277
37,64%277269 97,11%
Podsumowanie736277
37,64%27726997,11%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA BOBROWIC - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szajek Mariola Violetta 48 Bobrowice 180
66.91% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA-GMINA-OJCZYZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rochmiński Andrzej 52 Bronków 89
33.09% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej