Okręg wyborczy nr 1
Granice: Jabłoń
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul. A. Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń PowszechnyNieNie 992 287
28,83%286278 97,20%
Podsumowanie992287
28,83%28627897,20%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POLESIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaczan Dariusz Antoni 51 Jabłoń 105
37.77% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wasilewski Daniel 27 Gęś 35
12.59% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LEWICA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Byczkowska Lidia 52 Jabłoń 138
49.64% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej