Okręg wyborczy nr 13
Granice: Sołectwa: Zakrzewo, Rumunki Tupadelskie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Domek Myśliwski, Zakrzewo 13a, 87-606 Chalin PowszechnyNieNie 279 138
49,46%138138 100,00%
Podsumowanie279138
49,46%138138100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jamróz Wiesław 63 Zakrzewo 25
18.12% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ziółkowski Radosław 31 Kamienne Brody 78
56.52% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA SZCZYGIELSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczygielski Wiesław 41 Rumunki Tupadelskie 35
25.36% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej