Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Ostrowite
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Lipowa 2, Ostrowite, 62-402 ostrowite PowszechnyNieNie 702 276
39,17%275274 99,64%
Podsumowanie702276
39,17%27527499,64%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOLANTY SZCZEPANKIEWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 SZCZEPANKIEWICZ JOLANTA 49 OSTROWITE 33
12.04% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA JANA KOBIELSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KOBIELSKI WIESŁAW JAN 51 OSTROWITE 76
27.74% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PRZYGOCKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 PRZYGOCKI ŁUKASZ 27 OSTROWITE 90
32.85% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA KOSMALSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KOSMALSKI LESZEK 63 OSTROWITE 75
27.37% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej