Okręg wyborczy nr 1
Granice: Tworóg
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg PowszechnyNieNie 1160 183
15,78%183183 100,00%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15, 42-690 Tworóg PowszechnyNieNie 885 141
15,93%141140 99,29%
Podsumowanie2045324
15,84%32432399,69%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPÓŁDZIELCY DLA GMINY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kukowka Elwira Teresa 50 Tworóg 86
26.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA OBYWATELSKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żebrowski Wojciech Jan 66 Tworóg 117
36.22% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dramski Sławomir Paweł 35 Tworóg 52
16.10% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNY SAMORZĄD" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cieśla Danuta 49 Koty 68
21.05% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej