Okręg wyborczy nr 10
Granice: Leźnica Wielka – Osiedle
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Klub Garnizonowy w Leźnicy Wielkiej-Osiedle, Leźnica Wielka-Osiedle bl. nr 1, 95-043 Leźnica Wielka PowszechnyNieNie 491 165
33,60%165165 100,00%
Podsumowanie491165
33,60%165165100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BYLI ŻOŁNIERZE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kałuziak Marek Adam 67 Leźnica Wielka-Osiedle 90
54.55% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY MAZUR - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mazur Małgorzata Janina 48 Leźnica Wielka-Osiedle 53
32.12% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE OSIEDLE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zaremba Bożena Lucyna 49 Leźnica Wielka-Osiedle 22
13.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej