Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Rokietnica Wola
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli, Sołectwo Rokietnica Wola, 37-562 Rokietnica PowszechnyNieNie 786 112
14,25%112109 97,32%
Podsumowanie786112
14,25%11210997,32%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONICZYNKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sykała Józef 55 Rokietnica 77
70.64% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KĄTY WOLA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Strzelec Piotr Jan 41 Rokietnica 32
29.36% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej