Okręg wyborczy nr 9
Granice: Stępów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stępowie, Stępów 31b, 99-412 Kiernozia PowszechnyTakNie 262 163
62,21%163136 83,44%
Podsumowanie262163
62,21%16313683,44%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK KWIATKOWSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwiatkowski Marek 44 Stępów 56
41.18% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA CIEŚLAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cieślak Robert 34 Stępów 7
5.15% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI KIERNOZKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sajak Zofia Stanisława 59 Stępów 34
25.00% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Baranowski Marek Włodzimierz 50 Stępów 39
28.68% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej