Okręg wyborczy nr 7
Granice: Przypisówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Lokal Szkoły Podstawowej, Przypisówka 18, 21-136 Firlej PowszechnyNieNie 415 146
35,18%146146 100,00%
Podsumowanie415146
35,18%146146100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Nasza Wspólnota" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stasiak Cezary Paweł 32 Przypisówka 61
41.78% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Nasza Wieś" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janczara Radosław 31 Przypisówka 40
27.40% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Nasza Rodzina" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzegorczyk Anna Renata 42 Przypisówka 28
19.18% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Grzegorza Patronowicza - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Patronowicz Grzegorz 34 Przypisówka 17
11.64% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej