Okręg wyborczy nr 3
Granice: Mieszewo , Mielno, Zwierzynek, Sielsko
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Punkt Przedszkolny, Sielsko 20, 73-155 Węgorzyno PowszechnyNieNie 876 120
13,70%120119 99,17%
Podsumowanie876120
13,70%12011999,17%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA KORCZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Korcz Józef 53 Mielno 31
26.05% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Górniak Barbara Wiesława 49 Sielsko 88
73.95% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej