Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwo Kozielice, obejmujace miejscowość Kozielice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Kozielice 73, 74-204 Kozielice PowszechnyTakNie 473 144
30,44%144143 99,31%
Podsumowanie473144
30,44%14414399,31%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWNIE I ODPOWIEDZIALNIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czyszek Waldemar Kazimierz 55 Kozielice 65
45.45% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOKOJNA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Urbaniak Justyna 36 Kozielice 78
54.55% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej