Okręg wyborczy nr 6
Granice: Sołectwa Kryszkowice, Tomisławice, Witkowice, Kwiatkowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Tomisławice 24, 62-619 Sadlno PowszechnyNieNie 914 419
45,84%419413 98,57%
Podsumowanie914419
45,84%41941398,57%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW M. IMBIORSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Imbiorska Małgorzata 46 Palmowo 110
26.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA GRALAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gralak Mikołaj Marcin 48 Tomisławice 103
24.94% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SADOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sadowski Jan 55 Kryszkowice 200
48.43% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej