Okręg wyborczy nr 5
Granice: Łany Wielkie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Świetlica Środowiskowa, ul. Wiejska 9, Łany Wielkie, 44-153 Sośnicowice PowszechnyNieNie 593 137
23,10%137135 98,54%
Podsumowanie593137
23,10%13713598,54%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czaja Waldemar Joachim 54 Łany Wielkie 51
37.78% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY SOŚNICOWICE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dyszka Adam 33 Łany Wielkie 84
62.22% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej