Okręg wyborczy nr 2
Granice: Dąbrówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce PowszechnyTakNie 505 309
61,19%309308 99,68%
Podsumowanie505309
61,19%30930899,68%
Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZMIEŃMY WSZYSTKO RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szymańska Maria Bożena 55 Dąbrówka 138
44.81% Nie
Lista nr 26 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kryszkiewicz Edward Jan 62 Dąbrówka 149
48.38% Tak
Lista nr 27 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jankowska Wanda Pelagia 54 Dąbrówka 21
6.82% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej