Okręg wyborczy nr 1
Granice: Budy, Krynice, Zadnoga, Majdan Krynicki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, Krynice 1, 22-610 Krynice PowszechnyNieNie 882 347
39,34%347346 99,71%
Podsumowanie882347
39,34%34734699,71%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA HAŁASA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hałas Janusz Józef 64 Krynice 214
61.85% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bałabuch Tomasz 28 Budy 54
15.61% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KRYNICE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kołodziej Anna 39 Zadnoga 78
22.54% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej