Okręg wyborczy nr 2
Granice: Rudenka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Ludowy, Olszanica 85, 38-722 Olszanica PowszechnyTakNie 283 146
51,59%146140 95,89%
Podsumowanie283146
51,59%14614095,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ RUDENKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Duma Piotr 37 Rudenka 59
42.14% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Konopka Danuta 55 Rudenka 81
57.86% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej