Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa, Domaradz 3, 46-034 Pokój PowszechnyTakNie 728 41
5,63%4140 97,56%
Podsumowanie72841
5,63%414097,56%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pawłowska Edyta Barbara 33 Domaradz 29
72.50% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY WSI" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kruszelnicki Tomasz 37 Domaradz - Kozuby 11
27.50% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej