Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo: Radzanów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul.Mławska 4, 06-540 Radzanów PowszechnyNieNie 703 396
56,33%396388 97,98%
Podsumowanie703396
56,33%39638897,98%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY JURKIEWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jurkiewicz Cezary 28 Radzanów 93
23.97% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁA LEŚNIEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Leśniewski Bogumił 53 Radzanów 110
28.35% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA NOWAKOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nowakowski Kazimierz 67 Radzanów 185
47.68% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej