Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 05-10-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Cenkiel Dariusz Wojciech 48 wyższe Dęblin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DĘBLIN XXI WIEKU 2700 38.01% Nie
2 Uznański Krzysztof Tadeusz 48 wyższe Dęblin, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 829 11.67% Nie
3 Włodarczyk Stanisław 50 wyższe Dęblin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA DĘBLINA" 3574 50.32% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 05-10-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin Powszechny Tak Nie 1230 629629 51,14%
620 98,57%
2Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 3, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 577 275275 47,66%
271 98,55%
3Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 160, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 777 393393 50,58%
372 94,66%
4Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stawska 322, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 236 155155 65,68%
154 99,35%
5Miejski Dom Kultury, ul. 1 Maja 160, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 1399 701700 50,04%
678 96,86%
6Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 3, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 341 191188 55,13%
188 100,00%
7Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Michalinowska 1a, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 1461 703701 47,98%
684 97,57%
8Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Wiślana 3b, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 824 465465 56,43%
461 99,14%
9Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Wiślana 3b, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 1954 993992 50,77%
904 91,13%
10Internat Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 1058 605605 57,18%
594 98,18%
11Liceum Ogólnokształcące, ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 1049 565564 53,77%
559 99,11%
12Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 3, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 307 170170 55,37%
168 98,82%
13Remiza OSP, ul. Krasickiego 150, 08-530 Dęblin Powszechny Nie Nie 460 262262 56,96%
257 98,09%
14Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Generała Kowalskiego 20, 08-521 Dęblin Powszechny Nie Nie 1207 568568 47,06%
552 97,18%
15Gimnazjum Nr 2, ul. Generała Kowalskiego 20, 08-521 Dęblin Powszechny Tak Nie 1277 632632 49,49%
630 99,68%
166 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Szpitalna 2, Dęblin Szpital Nie Nie 14 1111 78,57%
11 100,00%
Ogółem 14171 7318 7310 51,58%
7103 97,17%