Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 16-10-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Fujak Kazimierz 56 wyższe techniczne Rajcza, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAJMY O LUDZI 1767 64.44% Tak
2 Szatanik Honorata Katarzyna 37 wyższe Rajcza, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAJCZA 975 35.56% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 16-10-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa, Rajcza 54a, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 420 241239 56,90%
233 97,49%
2Szkoła Podstawowa, Rynek 2, 34-370 Rajcza Powszechny Tak Nie 2361 10861086 46,00%
1072 98,71%
3Szkoła Podstawowa, Rycerka Dolna 134b, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 1177 406406 34,49%
394 97,04%
4Zespół Szkół, Rycerka Górna 183, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 1215 349349 28,72%
347 99,43%
5Szkoła Podstawowa, Sól 111, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 1028 361361 35,12%
353 97,78%
6Świetlica Środowiskowa, Sól-Kiczora 297, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 379 137137 36,15%
136 99,27%
7Zespół Szkół, Zwardoń 2b, 34-373 Zwardoń Powszechny Nie Nie 746 210208 27,88%
207 99,52%
Ogółem 7326 2790 2786 38,03%
2742 98,42%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 02-10-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Bury Mariusz Marek 38 wyższe administracyjne Zwardoń, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I POROZUMIENIE DLA GMINY RAJCZA 288 10.63% Nie
2 Fujak Kazimierz 56 wyższe techniczne Rajcza, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAJMY O LUDZI 1335 49.26% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Ryłko Andrzej 46 wyższe Rajcza, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA 469 17.31% Nie
4 Szatanik Honorata Katarzyna 37 wyższe Rajcza, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RAJCZA 618 22.80% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 02-10-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa, Rajcza 54a, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 423 247247 58,39%
204 82,59%
2Szkoła Podstawowa, Rynek 2, 34-370 Rajcza Powszechny Tak Nie 2361 10101010 42,78%
1002 99,21%
3Szkoła Podstawowa, Rycerka Dolna 134b, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 1176 419419 35,63%
413 98,57%
4Zespół Szkół, Rycerka Górna 183, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 1217 289289 23,75%
284 98,27%
5Szkoła Podstawowa, Sól 111, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 1026 362362 35,28%
355 98,07%
6Świetlica Środowiskowa, Sól-Kiczora 297, 34-370 Rajcza Powszechny Nie Nie 377 147147 38,99%
143 97,28%
7Zespół Szkół, Zwardoń 2b, 34-373 Zwardoń Powszechny Nie Nie 743 311311 41,86%
309 99,36%
Ogółem 7323 2785 2785 38,03%
2710 97,31%