Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwa: Warząchewka Polska, Pińczata
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa Stowrzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Warząchewka Polska, 87-800 Włocławek PowszechnyNieNie 363 140
38,57%140138 98,57%
Podsumowanie363140
38,57%14013898,57%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kwiatkowski Sławomir Arkadiusz 52 Warząchewka Polska 116
84.06% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rzadkowolska Elżbieta 51 Kruszyn 22
15.94% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej