Okręg wyborczy nr 5
Granice: Kotorów, Malice, Wronowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Malice 37, 22-550 Werbkowice PowszechnyNieNie 663 224
33,79%224223 99,55%
Podsumowanie663224
33,79%22422399,55%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA BUCZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Buczyński Maciej Maurycy 57 Kotorów 116
52.02% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA RYBCZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rybczyński Tadeusz Franciszek 48 Wronowice 48
21.52% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY KAPUSTY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kapusta Krystyna Maria 58 Malice 59
26.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej