Okręg wyborczy nr 6
Granice: wsie: Długopole Górne, Domaszków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Długopole Górne 79, 57-520 Długopole Zdrój PowszechnyNieNie 621 34
5,48%3432 94,12%
6 Wiejski Ośrodek Kultury, ul.Kolejowa 3, 57-522 Domaszków PowszechnyNieNie 994 188
18,91%188186 98,94%
Podsumowanie1615222
13,75%22221898,20%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA GLIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 GLIŃSKI JÓZEF 66 DOMASZKÓW 91
41.74% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA MENDLA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 LASSOTA PRZEMYSŁAW ANDRZEJ 51 DOMASZKÓW 127
58.26% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej