Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo Kawnice.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa w Kawnicach, Kawnice 50, 62-590 Golina PowszechnyNieNie 664 199
29,97%199197 98,99%
Podsumowanie664199
29,97%19919798,99%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO PODLASIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Podlasiński Jerzy 60 Kawnice 48
24.37% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU WSI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zieleziński Michał Antoni 59 Kawnice 102
51.78% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA MAJEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majewski Mariusz Robert 35 Kawnice 47
23.86% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej