Okręg wyborczy nr 4
Granice: Gilów, Kondraty
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Hosznia Ordynacka 21, 23-450 Goraj PowszechnyNieNie 318 170
53,46%170168 98,82%
Podsumowanie318170
53,46%17016898,82%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Piątek Marek Czesław 43 Gilów 71
42.26% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE WSIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Głowala Jan Tadeusz 58 Kondraty , złożył informację o uprzednim złożeniu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. Terytorialna Komisja Wyborcza nie uzyskała informacji jaka jest treść tego oświadczenia 97
57.74% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej