Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 07-08-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Lubiński Mirosław Aleksander 49 wyższe Wałbrzych, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA LUBIŃSKIEGO 5503 13.95% Nie
2 Szełemej Roman 51 wyższe Wałbrzych, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA SZEŁEMEJA 23812 60.35% Tak
3 Wild Patryk Edward 37 Wyższe Srebrna Góra, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYK WILD 8131 20.61% Nie
4 Zieliński Kamil Krzysztof 27 Wyższe Wałbrzych, członek Prawa i Sprawiedliwości KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2008 5.09% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 07-08-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Rada Wspólnoty Samorządowej "Lubiechów", ul. Wilcza 12 1, 58-306 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 400 170170 42,50%
167 98,24%
2Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Henryka Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1512 678676 44,71%
666 98,52%
3Rada Wspólnoty Samorządowej "Szczawienko, Książ", ul. Wrocławska 129, 58-306 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1608 571571 35,51%
565 98,95%
4Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Sosnowa 25a, 58-307 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1618 596596 36,84%
590 98,99%
5Zespół Szkół Nr 4, ul. Alfreda Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2197 10431043 47,47%
1038 99,52%
6Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1364 617617 45,23%
610 98,87%
7Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2110 972972 46,07%
966 99,38%
8Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2002 923923 46,10%
920 99,67%
9Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2173 959959 44,13%
958 99,90%
10Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Stanisława Staszica, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1532 612612 39,95%
608 99,35%
11Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Stanisława Staszica, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1325 635635 47,92%
632 99,53%
12Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, ul. Piętnastolecia 24, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 824 391391 47,45%
390 99,74%
13Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Główna 2, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1782 850850 47,70%
845 99,41%
14Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Główna 2, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2061 724724 35,13%
718 99,17%
15Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1855 858858 46,25%
853 99,42%
16Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2203 974974 44,21%
968 99,38%
17Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1862 880880 47,26%
875 99,43%
18Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1600 745745 46,56%
743 99,73%
19Placówka Straży Miejskiej "Podzamcze", ul. Kasztelańska 3, 58-316 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1884 937937 49,73%
933 99,57%
20Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka", ul. Grodzka 13, 58-316 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1611 816815 50,59%
811 99,51%
21Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka", ul. Grodzka 13, 58-316 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1771 783783 44,21%
779 99,49%
22Zespół Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2094 963963 45,99%
958 99,48%
23Zespół Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2010 962962 47,86%
960 99,79%
24Zespół Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2189 978978 44,68%
972 99,39%
25Politechnika Wrocławska-Zespół Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 78, 58-302 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1225 415415 33,88%
413 99,52%
26Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1373 458458 33,36%
451 98,47%
27Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 994 406406 40,85%
402 99,01%
28Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Armii Krajowej, ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1664 704704 42,31%
699 99,29%
29Gminny Zespół Szkół Nr 2, ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1121 338338 30,15%
338 100,00%
30Gminny Zespół Szkół Nr 2, ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1379 525525 38,07%
520 99,05%
31Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1304 507507 38,88%
504 99,41%
32Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1793 669669 37,31%
661 98,80%
33Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1983 690690 34,80%
684 99,13%
34Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1940 662662 34,12%
659 99,55%
35Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1154 344344 29,81%
339 98,55%
36Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 762 255255 33,46%
253 99,22%
37Zespół Szkół Nr 7, ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1124 482482 42,88%
479 99,38%
38Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Gustawa Morcinka, ul. Osiedle Górnicze 19a, 58-308 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1251 537537 42,93%
528 98,32%
39Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2095 741741 35,37%
735 99,19%
40Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1031 297296 28,71%
293 98,99%
41Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1251 436436 34,85%
424 97,25%
42Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 951 383383 40,27%
378 98,69%
43Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem", ul. Niepodległości 90, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1023 450450 43,99%
446 99,11%
44Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1206 440440 36,48%
436 99,09%
45Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 951 415415 43,64%
406 97,83%
46Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1595 711711 44,58%
706 99,30%
47Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piotra Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 949 393393 41,41%
388 98,73%
48Zespół Szkół Nr 8, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1059 393393 37,11%
387 98,47%
49Zespół Szkół Nr 8, Al. Wyzwolenia 8, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 953 304304 31,90%
302 99,34%
50Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Jana Pawła II, Al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 906 332332 36,64%
329 99,10%
51Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Jana Pawła II, Al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1019 345345 33,86%
341 98,84%
52Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Bolesława Limanowskiego 12, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1121 370370 33,01%
367 99,19%
53Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 995 324324 32,56%
318 98,15%
54Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1538 575575 37,39%
562 97,74%
55Zespół Szkół nr 8, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 868 400400 46,08%
398 99,50%
56Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Marii Konopnickiej, ul. 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1900 524524 27,58%
514 98,09%
57Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. 1 Maja 149, 58-305 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1495 545545 36,45%
535 98,17%
58III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Henryka Jordana 4, 58-305 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1931 833833 43,14%
829 99,52%
59Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen.Władysława Andersa 50, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1556 618618 39,72%
608 98,38%
60Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen.Władysława Andersa 50, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1685 688688 40,83%
679 98,69%
61Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Pod Atlantami" filia Nr 6 "Biały Kamień", ul. Gen.Władysława Andersa 137, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1845 726726 39,35%
725 99,86%
62Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Melchiora Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1795 838838 46,69%
830 99,05%
63Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Melchiora Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1443 545545 37,77%
542 99,45%
64Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen.Władysława Andersa 162a, 58-304 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1395 466466 33,41%
465 99,79%
65Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ignacego Daszyńskiego 4, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2080 676676 32,50%
668 98,82%
66Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Gen.Władysława Andersa 185, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 795 242242 30,44%
242 100,00%
67Dom Pomocy Społecznej, ul. Zachodnia 17, 58-305 Wałbrzych Zakład pomocy społecznej Nie Nie 46 4545 97,83%
39 86,67%
68Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy, ul. Ignacego Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Szpital Nie Nie 45 1414 31,11%
14 100,00%
69Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Stefana Batorego 4, 58-300 Wałbrzych Szpital Nie Nie 67 2019 28,36%
19 100,00%
70Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Alfreda Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych Szpital Nie Nie 171 5252 30,41%
49 94,23%
71Areszt Śledczy, ul. Juliusza Słowackiego 10a, 58-300 Wałbrzych Areszt śledczy Nie Nie 36 2626 72,22%
25 96,15%
Ogółem 98450 39796 39791 40,42%
39454 99,15%