Okręg wyborczy nr 9
Granice: sołectwa: Drynia, Kotfin, Rozwady
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach, Rozwady 72A, 26-434 Gielniów PowszechnyTakNie 625 221
35,36%221220 99,55%
Podsumowanie625221
35,36%22122099,55%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA BROLI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Brola Jan Henryk 55 Bród 58
26.36% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY GIELNIÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czarnecki Leszek Adam 28 Rozwady 29
13.18% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ROZWADZIANKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Samson Mirosława Małgorzata 50 Lelitek 133
60.45% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej