Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Michałowice I ( część miejscowości Michałowice)
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół,, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice PowszechnyNieNie 1207 307
25,43%307303 98,70%
Podsumowanie1207307
25,43%30730398,70%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO NOGIEĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nogieć Jerzy 52 Michałowice 28
9.24% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI TERAZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Burchała Aneta Jolanta 35 Michałowice 18
5.94% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI NOGIEĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nogieć Agnieszka 30 Michałowice 12
3.96% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - NAD DŁUBNIĄ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kozłowska Elżbieta 52 Michałowice 52
17.16% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁOWICE 24 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mistarz Leszek 57 Michałowice 0
0.00% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA NOWAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nowak Jacek 59 Michałowice 16
5.28% Nie
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELEONORY DYLĄG - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dyląg Eleonora 49 Zerwana 106
34.98% Tak
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNE MICHAŁOWICE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kaim Robert 42 Michałowice 58
19.14% Nie
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANAS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Janas Andrzej 59 Michałowice 13
4.29% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej