Okręg wyborczy nr 1
Granice: Dąbrowa Zielona, Rogaczew, Raczkowice
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego, pl. Kościuszki 49, 42-265 Dąbrowa Zielona PowszechnyTakNie 999 147
14,71%147138 93,88%
Podsumowanie999147
14,71%14713893,88%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majda Krzysztof 51 Dąbrowa Zielona 92
66.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szyda Dariusz Fabian 40 Dąbrowa Zielona 46
33.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej