Okręg wyborczy nr 4
Granice: Brzeźnica Bychawska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej, Brzeźnica Bychawska 123, 21-104 Niedźwiada PowszechnyTakNie 424 195
45,99%195190 97,44%
Podsumowanie424195
45,99%19519097,44%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWCY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzybowski Tadeusz Henryk 64 Brzeźnica Bychawska 62
32.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZESPÓŁ ŚPIEWACZY - WSPARCIEM DLA WSI" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakubowska Jolanta 49 Brzeźnica Bychawska 75
39.47% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ CEL ROZWÓJ GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Budzyński Henryk 61 Brzeźnica Bychawska 53
27.89% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej