Okręg wyborczy nr 1
Granice: m. Kock - dzielnica: Kock-Wschód ulice: Cmentarna, Hanki Sawickiej, Józefa Piłsudskiego, Lubartowska, Ogrodowa, Pocztowa, PCK, Wincentego Pstrowskiego, Świętego Jana Chrzciciela, Tadeusza Kościuszki, Zastodolna, Zaszkolna, 1 Maja, 22 Lipca, plac Anny Jabłonowskiej; część ulic: Berka Joselewicza od Nr 1 do Nr 18; Janka Krasickiego od Nr 1 do Nr 36; Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 36 Sołectwo: Annówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Dom Pomocy Społecznej (główny budynek), ul. T. Kościuszki 1A, 21-150 Kock PowszechnyTakNie 1412 386
27,34%386376 97,41%
Podsumowanie1412386
27,34%38637697,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIARA - TRADYCJA - ROZWÓJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ciszewska Henryka 58 Kock 113
30.05% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BILSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bilski Janusz Józef 52 Kock 236
62.77% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEOPOLDA BILSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bilski Leopold Stefan 61 Kock 27
7.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej