Okręg wyborczy nr 1
Granice: Suchań
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Pomorska 72, Urząd Miejski, 73-132 Suchań PowszechnyNieNie 1216 422
34,70%422410 97,16%
Podsumowanie1216422
34,70%42241097,16%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA WOŁONCEWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wołoncewicz Ryszard 59 Suchań 281
68.54% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA SAWCZUKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sawczuk Marek Jan 45 Suchań 129
31.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej