Okręg wyborczy nr 7
Granice: Nowa Wieś
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
9 Główna 52A, Budynek świetlicy, Nowa Wieś PowszechnyNieNie 1586 248
15,64%248246 99,19%
Podsumowanie1586248
15,64%24824699,19%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Biczyk Elżbieta Monika 43 Nowa Wieś 125
50.81% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wróblewski Rafał Daniel 30 Nowa Wieś 86
34.96% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Olan Maciej Bartłomiej 24 Nowa Wieś 35
14.23% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej