Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 17-07-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Palarski Łukasz Jan 30 wyższe prawnicze Zembrzyce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PALARSKIEGO 1295 48.81% Nie
2 Stypuła Eugeniusz 64 wyższe Tarnawa Dolna, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE" 1358 51.19% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 17-07-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa, Marcówka, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 551 304304 55,17%
302 99,34%
2Remiza OSP, Tarnawa Dolna, 34-210 Zembrzyce Powszechny Tak Nie 1191 801801 67,25%
787 98,25%
3Szkoła Podstawowa, Śleszowice, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 677 383383 56,57%
376 98,17%
4Zespół Szkół, Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 1806 10531052 58,25%
1036 98,48%
5Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Tarnawa Górna, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 284 153153 53,87%
152 99,35%
Ogółem 4509 2694 2693 59,72%
2653 98,51%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 03-07-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Fidelus Przemysław 31 wyższe Zembrzyce, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ 213 9.37% Nie
2 Palarski Łukasz Jan 30 wyższe prawnicze Zembrzyce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PALARSKIEGO 971 42.70% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Stypuła Eugeniusz 64 wyższe Tarnawa Dolna, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNI ZEMBRZYCE" 1090 47.93% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 03-07-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa, Marcówka, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 548 266266 48,54%
266 100,00%
2Remiza OSP, Tarnawa Dolna, 34-210 Zembrzyce Powszechny Tak Nie 1188 639639 53,79%
628 98,28%
3Szkoła Podstawowa, Śleszowice, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 678 313313 46,17%
309 98,72%
4Zespół Szkół, Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 1801 955955 53,03%
941 98,53%
5Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Tarnawa Górna, 34-210 Zembrzyce Powszechny Nie Nie 283 133133 47,00%
130 97,74%
Ogółem 4498 2306 2306 51,27%
2274 98,61%