Okręg wyborczy nr 7
Granice: Kozłów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie PowszechnyNieNie 416 188
45,19%188187 99,47%
Podsumowanie416188
45,19%18818799,47%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Barbary Tomalskiej - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tomalska Barbara Krystyna 56 Kozłów 125
66.84% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "Razem Kozłów" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wojdat Jan 62 Kozłów 62
33.16% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej