Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 10-07-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Gumowski Ireneusz 41 wyższe Branica, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego , popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Porozumienie Ludowo Samorządowe 833 44.57% Nie
2 Kruśliński Sławomir 47 wyższe Ratoszyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Gminy Radzanów 1036 55.43% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 10-07-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Świetlica Wiejska w Radzanowie Powszechny Tak Nie 1667 11431143 68,57%
1122 98,16%
2Świetlica Wiejska W Bukównie Powszechny Nie Nie 1359 755755 55,56%
747 98,94%
Ogółem 3026 1898 1898 62,72%
1869 98,47%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 26-06-2011
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Gumowski Ireneusz 41 wyższe Branica, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego , popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Porozumienie Ludowo Samorządowe 550 31.59% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Kruśliński Sławomir 47 wyższe Ratoszyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Gminy Radzanów 850 48.82% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Sokołowski Jarosław Andrzej 39 średnie Bukówno, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA DOBRA GMINY 341 19.59% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 26-06-2011
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Świetlica Wiejska w Radzanowie Powszechny Tak Nie 1666 10221021 61,28%
1010 98,92%
2Świetlica Wiejska W Bukównie Powszechny Nie Nie 1362 735734 53,89%
731 99,59%
Ogółem 3028 1757 1755 57,96%
1741 99,20%